sd main logo

BjörnaFiber Ekonomisk Förening

BjörnaFiber Ekonomisk Förening

Menu

BjörnaFiber

Föreningen har till ändamål att främja medlemarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a data- och telekommunikation.

Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.